Lokaal nieuws dinsdag 04 januari 2022 Bron: Heemtuinen Vlaardingen

Archeologisch onderzoek

Op 10 en 11 januari voeren we tussen 8.00 uur en 17.00 uur archeologisch onderzoek uit op de locatie van De Heemtuinen.

Op 10 en 11 januari voeren we tussen 8.00 uur en 17.00 uur archeologisch onderzoek uit op de locatie van De Heemtuinen.

In opdracht van vastgoed- en gebiedsontwikkelaar Timpaan zal archeologisch onderzoeksbureau Vestigia zogenoemde proefsleuven graven op de projectlocatie. Dit zijn voorbereidende werkzaamheden voor de bouw. Hierbij kijken wij of er mogelijke archeologische vindplaatsen zijn. Op basis van de geschiedenis van dit gebied kijken de onderzoekers vooral naar mogelijke vondsten uit de late ijzertijd en de Romeinse tijd. Deze periode loopt ongeveer vanaf 300 voor Christus tot 300 na Christus.

Als we tijdens het onderzoek hier sporen van vinden, moet dit gebied vrijgesteld worden. Dan wordt vervolgonderzoek gedaan en vervolgens worden deze archeologische sporen opgegraven. Als er geen archeologisch waardevolle sporen of vondsten in de grond aanwezig zijn, gaan we verder met de ontwikkeling van de Heemtuinen. Het archeologisch onderzoek heeft geen gevolgen voor de bereikbaarheid van de bestaande bebouwing.

Meer weten over Heemtuinen Vlaardingen

Terug naar overzicht

Aanmelden

Blijf op de hoogte van jouw favoriete nieuwbouwprojecten en maak een eigen account aan. Met een eigen account kun jij jouw belangstelling kenbaar maken in nieuwbouw- projecten en gemeente en ontwikkelaars laten weten hoe jij wilt wonen via jouw eigen woonprofiel. Daarnaast wordt je automatisch op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de regio Vlaardingen.

Aanmelden