Actueel

Nieuws

Parkeren? Meer plekken dan voorheen Lokaal nieuws vrijdag 22 april 2022

Parkeren? Meer plekken dan voorheen

Bij nieuwbouwprojecten zoals De Heemtuinen is parkeren een belangrijk thema, zeker als een project in een bestaande omgeving wordt ingepast. Parkeerbehoeften veranderen en om daar op een goede manier op in te spelen, heeft de gemeente Vlaardingen een parkeernorm vastgesteld met als doel parkeerproblemen in de openbare ruimte te voorkomen, wat bijdraagt aan een fijne leefomgeving. Bij De Heemtuinen streven we naar meer parkeerplaatsen en dat ziet er als volgt uit:

Bij nieuwbouwprojecten zoals De Heemtuinen is parkeren een belangrijk thema, zeker als een project in een bestaande omgeving wordt ingepast. Parkeerbehoeften veranderen en om daar op een goede manier op in te spelen, heeft de gemeente Vlaardingen een parkeernorm vastgesteld met als doel parkeerproblemen in de openbare ruimte te voorkomen, wat bijdraagt aan een fijne leefomgeving. Bij De Heemtuinen streven we naar meer parkeerplaatsen en dat ziet er als volgt uit:

Oud - In oude situatie waren er in het gebied in totaal 121 parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers van de 170 appartementen en bezoekers van de sporthal; 22 parkeerplaatsen ten behoeve van de sporthal, 94 parkeerplaatsen ten behoeve van de Valkenhof en 15 openbare parkeerplaatsen voor bezoekers. Dit resulteerde in een gemiddelde van 0,71 parkeerplek per woning in het gebied, waarbij de parkeerplaatsen van de sporthal werden meegerekend.

Nieuw - De nieuwe situatie gaat uit van de parkeernormen van de gemeente Vlaardingen, zoals deze door de gemeenteraad zijn vastgesteld. De sporthal verdwijnt en daarvoor in de plaats komen 183 woningen en 246 parkeerplaatsen; 188 parkeerplaatsen ten behoeve van de bewoners van de woningen en 58 openbare parkeerplaatsen voor bezoekers. Dit resulteert straks in een gemiddelde van 1,34 parkeerplek per woning waarmee het aantal parkeerplaatsen per woning aanzienlijk toeneemt. Zo draagt Heemtuinen niet alleen bij aan een groenere en fraaiere wijk, maar ook aan een fijne en leefbare wijk.

Drukke en succesvolle informatieavond Lokaal nieuws vrijdag 08 april 2022

Drukke en succesvolle informatieavond

Ruim 50 omwonenden en andere belangstellenden waren op maandagavond 28 maart aanwezig tijdens de informatieavond over De Heemtuinen

Ruim 50 omwonenden en andere belangstellenden waren op maandagavond 28 maart aanwezig tijdens de informatieavond over De Heemtuinen. Het was gezellig druk in het buurthuis aan de Professor Teldersstraat, waar wethouder Ivana Somers, projectontwikkelaars Nick de Goeij en Eppo van Dord, omgevingsmanager Carlijn Bergshoeff en vertegenwoordigers van de gemeente Vlaardingen aanwezig waren. Carlijn heette iedereen welkom waarna de wethouder even terugblikte op de uitvraag en aanbesteding. Ook keek ze al enthousiast vooruit naar het moment dat De Heemtuinen in verkoop zal gaan. Mevrouw Somers benadrukte nog eens het belang van participatie bij projecten zoals De Heemtuinen. Het wordt immers een wijk vóór elkaar en mét met elkaar. Ook Nick de Goeij en de gemeente lichtten nog verschillende aspecten van de plannen toe, waarna de bezoekers vragen konden stellen. Met de avond, die werd georganiseerd in samenwerking met de gemeente, wil Timpaan zoveel mogelijk direct omwonenden en geïnteresseerden betrekken bij alle plannen. Als het enigszins kan, nemen we de wensen en ideeën van toekomstige en bestaande wijkbewoners mee tijdens de planvorming. 

 

Naar aanleiding van de informatieavond hebben we een document gemaakt met antwoorden op de meest gestelde vragen. Klik hier om deze te bekijken.

Parkeren? Weetje uit de wijk Lokaal nieuws woensdag 30 maart 2022

Parkeren? Weetje uit de wijk

Omgevingsmanager Carlijn Bergshoeff is het eerste aanspreekpunt voor omwonenden en geïnteresseerden die vragen, ideeën of klachten hebben. Deze maand beantwoordt ze vragen over parkeren in De Heemtuinen.

Omgevingsmanager Carlijn Bergshoeff is het eerste aanspreekpunt voor omwonenden en geïnteresseerden die vragen, ideeën of klachten hebben. Deze maand beantwoordt ze vragen over parkeren in De Heemtuinen. “Tijdens de informatieavond was een aantal omwonenden benieuwd of er straks wel voldoende parkeerplaatsen zullen zijn. Daar is in alle plannen uiteraard veel aandacht aan besteed, waarbij de parkeernorm van de gemeente leidend is. Tuinzicht heeft nu voldoende parkeerplaatsen, deze zijn deels toegewezen en deels voor bezoekers. Deze parkeerplaatsen blijven gehandhaafd in de nieuwe situatie. De langsparkeerplaatsen komen te vervallen, maar komen terug naast de huidige parkeerplaatsen van Tuinzicht. Daarnaast realiseren we daar nog extra parkeerplaatsen voor de bezoekers van De Heemtuinen. Op die manier verdwijnen er dus geen parkeerplaatsen, maar komen er parkeerplaatsen bij. Zo houden we niet alleen rekening met de nieuwe bewoners van De Heemtuinen, maar ook met de bewoners van Tuinzicht.

Samen nóg betere plannen maken Lokaal nieuws donderdag 24 maart 2022

Samen nóg betere plannen maken

Trots waren we, toen ons plan voor De Heemtuinen als winnaar uit de bus kwam na de tender die de gemeente Vlaardingen uitschreef.

Trots waren we, toen ons plan voor De Heemtuinen als winnaar uit de bus kwam na de tender die de gemeente Vlaardingen uitschreef. Inmiddels zijn we vele maanden verder en werken we hard aan het nog verder perfectioneren van het landschapsplan en stedenbouwkundig plan. Daarin hebben we nog een aantal aanpassingen doorgevoerd. Zo sluit het groenplan nu nog beter aan op het Heempark en hebben we ook verfijningen doorgevoerd in het waterplan voor nog meer biodiversiteit. Momenteel ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage voor zienswijzen. Daarnaast worden omwonenden bij alle plannen betrokken tijdens de informatiebijeenkomsten. Zo zorgen we er samen voor dat De Heemtuinen straks echt een wijk van en voor iedereen wordt. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan in het vierde kwartaal van 2022 vastgesteld waarna de bouw in het voorjaar van 2023 van start kan gaan.

Een tweede leven voor de oude sporthal Lokaal nieuws zondag 20 maart 2022

Een tweede leven voor de oude sporthal

Circulair bouwen begint met circulair slopen. En dat is precies wat we gaan doen met de sporthal die nu nog op de toekomstige bouwlocatie staat. 

Circulair bouwen begint met circulair slopen. En dat is precies wat we gaan doen met de sporthal die nu nog op de toekomstige bouwlocatie staat. Het streven is om zoveel mogelijk materialen te herbestemmen of te hergebruiken voor de bouw van De Heemtuinen. Zo wordt de vloer van de sporthal geschonken aan de Vlaardingse sportverenigingen die hier jarenlang hun successen vierden. De vloer zal in delen worden ingelijst als ware kunstwerkjes. Het puin dat na de sloop overblijft, wordt hergebruikt voor de waterinfiltratie van de wegen in de nieuwe wijk. Op die manier willen we 100% van alle materialen die na de sloop vrijkomen een tweede leven geven.

Nationale Boomfeestdag Lokaal nieuws woensdag 16 maart 2022

Nationale Boomfeestdag

Op woensdag 16 maart vieren we voor de 65e keer de Nationale Boomfeestdag. Elk jaar doen ruim 100.000 kinderen in heel Nederland mee die samen ruim 200.000 bomen planten. Zo zijn er de afgelopen jaren al meer dan tien miljoen bomen geplant die fijnstof uit de lucht filteren, CO2 vasthouden en daardoor de luchtkwaliteit verbeteren. Ook in De Heemtuinen wordt het een feest voor bomen. 

Een feest voor bomen in De Heemtuinen

Op woensdag 16 maart vieren we voor de 65e keer de Nationale Boomfeestdag. Elk jaar doen ruim 100.000 kinderen in heel Nederland mee die samen ruim 200.000 bomen planten. Zo zijn er de afgelopen jaren al meer dan tien miljoen bomen geplant die fijnstof uit de lucht filteren, CO2 vasthouden en daardoor de luchtkwaliteit verbeteren. Ook in De Heemtuinen wordt het een feest voor bomen. We behouden zoveel als mogelijk de kwalitatief hoogwaardige bomen. De fantastische volwassen bomengroep met Carpinus Betula’s herplanten we, zo worden ze behouden en geven ze direct een volwassen groot groen beeld aan de nieuwe buurt.  Uiteraard planten we ook nieuwe bomen aan. Dit zullen deels ‘toekomstbomen’ zijn, die goed bestand zijn tegen de weersextreme van tegenwoordig. Droge periodes en zeer hevige regenbuien. En alle nieuwe bomen hebben een EKO keurmerk, duurzaam gekweekt! In totaal zijn er 130 bomen in het plangebied oud & nieuw! 

Op die manier creëren we in De Heemtuinen een prettig woon- en leefklimaat en een heerlijk groene en fleurige wijk die bijdraagt aan de leefbaarheid. Met bloesem het gehele jaarrond. Goed voor de natuur en goed voor de gezondheid en het welzijn van de nieuwe bewoners.

 

‘Wij denken en doen vanuit groen’ Lokaal nieuws vrijdag 25 februari 2022

‘Wij denken en doen vanuit groen’

‘Nature now first’ en ‘We believe in Trees’… het zijn inspirerende motto’s van LAP Landscape & Urban Design. Een ontwerpbureau op het gebied van stedenbouw, landschapsontwerp, (transformatie)architectuur en planologie. We zijn blij met de samenwerking en vroegen LAP-partner Marieke Zegwaart wat meer te vertellen over haar groene kijk op De Heemtuinen.

‘Nature now first’ en ‘We believe in Trees’… het zijn inspirerende motto’s van LAP Landscape & Urban Design. Een ontwerpbureau op het gebied van stedenbouw, landschapsontwerp, (transformatie)architectuur en planologie. We zijn blij met de samenwerking en vroegen LAP-partner Marieke Zegwaart wat meer te vertellen over haar groene kijk op De Heemtuinen.

Natuur de wijk in
‘Dat het klimaat verandert en dat we daar met z’n allen echt iets mee moeten, dat is onderhand wel duidelijk’, vindt Marieke Zegwaart, partner bij LAP Landscape & Urban Design uit Rotterdam. ‘In al onze plannen en ontwerpen staan groen denken én doen dan ook centraal. We trekken de natuur echt de wijk in. In De Heemtuinen kun je goed zien wat dat betekent.’

In groen gehuld
‘De Heemtuinen ligt aan de rand van het Heempark. Als het straks klaar is, dan is de wijk gewoon onderdeel van het park geworden. De weelderige flora en fauna die nu al aanwezig zijn in het park, zie je straks ook terug in de wijk. Met dank aan de centrale groene vallei die we bedacht hebben. De groenblauwe ruggengraat in het plan, die de woningen en het openbaar gebied met elkaar verbindt. Groen tot aan de voordeur! Alles is in De Heemtuinen is straks in het groen gehuld. Het groen komt zelfs terug in de architectuur. Door de verticale groenpanelen in gevels, de plantenbakken en hagen. Naast kleine beplanting maken we ruimte voor grote bomen. Deze geven schaduw tijdens de hitte van extreme zomers van nu.’

Duurzame pergola’s
‘Bijzonder zijn ook zeker de pergola’s in de twee binnengebieden van de bouwblokken. Hierin komen slimme oplossingen voor alle duurzaamheidsambities samen in één element. Samen sterk voor energieopwekking, hittestressbestendig en goed voor flora en fauna. De pergola vormt een architectonisch element, enerzijds om de auto’s uit het zicht te halen en te vergroenen, anderzijds om de duurzaamheidselementen een plaats te geven. Op de pergola bij blok A komt sedumbeplanting, zonnepanelen zorgen voor schaduw tegen oververhitting van auto’s. Het westelijk gelegen bouwblok, bouwblok B, heeft een pergola met grote openingen voor bomen. De pergola’s zijn begroeid met klimplanten, zodat hommels en bijen nectar kunnen verzamelen. Zo is er groot en klein groen in de binnengebieden.’

Spelen maar!
‘Overal natuur, waar je maar kijkt. Zo gaat De Heemtuinen straks worden. Met zo min mogelijk verharding en zo veel mogelijk functioneel groen waar kinderen spelen en bewoners elkaar ontmoeten. Water speelt daarbij een grote rol bij. Tussen de bouwblokken in de centrale groene vallei komt een waterinfiltratiezone die het hemelwater vasthoudt en langzaam laat infiltreren. Gaat het dan een keer hard regenen, dan geeft dit geen overlast maar juist een extra leuke natuurspeelplek met wadi’s waaroverheen boomstammen liggen. De voordeur uit en spelen maar. Het is onze manier van toekomstgericht ontwikkelen en bouwen, waar je eigenlijk niet meer omheen kunt.’

Wettelijk groennormen? Goed idee! Lokaal nieuws vrijdag 18 februari 2022

Wettelijk groennormen? Goed idee!

Uit onderzoek van milieuorganisatie Natuur & Milieu blijkt dat gemeentes veel te weinig ruimte maken voor groen in de openbare ruimte. Meer dan de helft van de buurten in deze steden is ‘versteend’.

Uit onderzoek van milieuorganisatie Natuur & Milieu blijkt dat gemeentes veel te weinig ruimte maken voor groen in de openbare ruimte. Meer dan de helft van de buurten in deze steden is ‘versteend’.

Hoewel er de laatste jaren steeds meer aandacht is voor het belang van voldoende groen in de stad, delft ook in nieuwbouwijken groen vaak het onderspit. Dit is slecht nieuws voor de leefbaarheid van steden en gaat ten koste van de biodiversiteit. Natuur & Milieu wil daarom dat de overheid groennormen gaat invoeren om verdere verstening van gemeentes tegen te gaan. Timpaan, ontwikkelaar van De Heemtuinen, vind dat een goed idee. Wij lopen nu al vooruit op wetgeving die nog in de maak is.

Lees het persbericht van Natuur en Milieu

De Heemtuinen voldoet nu al aan toekomstige groennormen Lokaal nieuws dinsdag 08 februari 2022

De Heemtuinen voldoet nu al aan toekomstige groennormen

Stichting Boombehoud Vlaardingen zet zich al 18 jaar in voor een groene stad. Te vaak verdwenen onnodig bomen door renovatie van wijken, herinrichting van straten en nieuwbouwprojecten. Daarom komt de stichting op voor de bomen in Vlaardingen en beschermt ze. Ook in De Heemtuinen. Nelleke van der Luit vertelt er meer over.

Stichting Boombehoud Vlaardingen zet zich al 18 jaar in voor een groene stad. Te vaak verdwenen onnodig bomen door renovatie van wijken, herinrichting van straten en nieuwbouwprojecten. Daarom komt de stichting op voor de bomen in Vlaardingen en beschermt ze. Ook in De Heemtuinen. Nelleke van der Luit vertelt er meer over.

Stichting met een stem
‘In 2004 werd er een plan gepresenteerd voor de herinrichting van het Marnixplantsoen in de Westwijk. De ontwerper had bedacht dat alle bestaande bomen gekapt moesten worden. Dat kon toch niet, dacht ik toen. Maar als eenling word je vaak niet gehoord. Daarom heb ik toen samen met anderen de stichting opgericht. Dan heb je een stem. Sindsdien denken we actief mee over bestaand en nieuw groen bij nieuwbouw en herinrichting van wijken in Vlaardingen.’

Bomen zijn essentieel
‘Nederland versteent steeds meer. Met als gevolg hittestress in de steden en straten die na een heftige regenbui uren blank staan. Verstening is bovendien één van de belangrijkste oorzaken voor de achteruitgang van vogels en insecten. Bomen en groen houden die gevolgen tegen en ze zijn goed voor het welzijn en de gezondheid van mensen. Bomen zijn ook het natuurlijke antwoord op de toenemende luchtvervuiling. Ze filteren fijnstof uit de lucht, houden CO2 vast en verbeteren daardoor de luchtkwaliteit. Bomen zijn essentieel voor de leefbaarheid en dragen bij aan de beeldkwaliteit van straat of wijk. Juist daarom is het zo belangrijk dat bij nieuwbouw, herinrichting of renovatie een inventarisatie plaatsvindt van de bestaande bomen. Ook in De Heemtuinen wordt daar veel aandacht aan besteed.’

Groen toevoegen aan de wijk
‘Let wel, we snappen dat nieuwbouw essentieel is. Er zijn te weinig woningen, ook in Vlaardingen. Dat betekent dat je soms groen moet opofferen. Maar vaak ook kunnen bestaande bomen behouden of verplaatst worden. Daarover adviseren wij. Er wordt naar ons geluisterd en bij nieuwe projecten in de stad worden we geïnformeerd en uitgenodigd om mee te denken. Zo ook bij de plannen voor De Heemtuinen. We maakten kennis met de ontwikkelaar en maakten samen een wandeling over de locatie. Wat opvalt, is dat Timpaan zoveel mogelijk groen wil behouden. Er zullen bomen gekapt gaan worden, maar er worden ook bomen verplant en nieuw aangeplant. Al met al zal de helft van de nu bestaande bomen blijven staan en wordt er het nodige groen toegevoegd aan de wijk.’

Winst voor de bewoners
‘Net als milieuorganisatie Natuur & Milieu zouden wij het goed vinden als de overheid groennormen gaat invoeren om verdere verstening van gemeentes tegen te gaan. Het eerste criterium is de beschikbaarheid van minstens 75m2 groen per woning. Het tweede criterium is een advies van de Wereldgezondheidsorganisatie en gaat over de aanwezigheid van tenminste één hectare aaneengesloten groen per buurt. De plannen voor De Heemtuinen voldoen daar nu al aan. Timpaan loopt dan ook vooruit op mogelijke nieuwe wetgeving en dat is pure winst voor de toekomstige bewoners én voor Vlaardingen.’

Weetje uit de wijk Lokaal nieuws dinsdag 01 februari 2022

Weetje uit de wijk

Omgevingsmanager Carlijn Berghoeff weet precies wat er speelt in de buurt. Zij is er speciaal voor omwonenden en geïnteresseerden die vragen, ideeën of klachten hebben. Afgelopen periode ging ze poolshoogte nemen tijdens het archeologisch onderzoek op de plek waar De Heemtuinen komt.

Omgevingsmanager Carlijn Berghoeff weet precies wat er speelt in de buurt. Zij is er speciaal voor omwonenden en geïnteresseerden die vragen, ideeën of klachten hebben. Afgelopen periode ging ze poolshoogte nemen tijdens het archeologisch onderzoek op de plek waar De Heemtuinen komt.

“Voordat we daadwerkelijk kunnen en mogen gaan bouwen, moeten er eerst verschillende onderzoeken uitgevoerd worden, zoals een archeologisch onderzoek. Je zou toch maar een woning bouwen boven op een oude Romeinse tempel. Uiteraard is dat op de plek van De Heemtuinen niet heel waarschijnlijk, maar toch waren we benieuwd of we nog wat zouden vinden. Begin januari is er veldwerk verricht, maar er zijn geen archeologische vondsten gedaan. Wel vonden we een sloot die is gegraven in de 15e eeuw, maar die heeft geen archeologische waarde. We kunnen dus verder met de ontwikkeling van De Heemtuinen.”

Voorlopige planning Lokaal nieuws woensdag 26 januari 2022

Voorlopige planning

Het liefst zouden we vandaag al aan de slag gaan met de bouw van De Heemtuinen. Maar je begrijpt dat daar eerst een aantal belangrijke stappen aan voorafgaan.

Het liefst zouden we vandaag al aan de slag gaan met de bouw van De Heemtuinen. Maar je begrijpt dat daar eerst een aantal belangrijke stappen aan voorafgaan. We zijn druk met de ontwerpen en de komende tijd moet het bestemmingsplan nog definitief worden vastgesteld. Als alles meezit dan kunnen we rond de zomer van 2022 de aanvraag voor bouwfase 1 indienen. Vanaf dat moment kan het hard gaan. 

Indienen ontwerpbestemmingsplan                       Eerste kwartaal 2022
Behandeling bestemmingsplan                             Tweede kwartaal 2022
Indienen aanvraag bouwfase 1                             Derde kwartaal 2022
Vaststellen bestemmingsplan                                Vierde kwartaal 2022

Weetje uit de wijk Lokaal nieuws maandag 24 januari 2022

Weetje uit de wijk

Omgevingsmanager Carlijn Berghoef weet precies wat er speelt in de buurt. Zij is er speciaal voor omwonenden die vragen, ideeën of klachten hebben.

Omgevingsmanager Carlijn Berghoef weet precies wat er speelt in de buurt. Zij is er speciaal voor omwonenden die vragen, ideeën of klachten hebben. Deze maand behandelt ze vragen van bewoners van appartementencomplex Tuinzicht die bang zijn voor extra schaduw en meer inkijk. “Voorheen stond de Valkhof op de plek waar straks appartementengebouw C van De Heemtuinen komt. De Valkhof was maar liefst 12 verdiepingen hoog. Gebouw C wordt veel lager en zal dus zorgen voor minder inkijk en schaduw. Door lager terug te bouwen ontstaat veel meer lucht, licht en ruimte voor de omwonenden. Ook op die manier houdt De Heemtuinen rekening met de wensen van buurtbewoners.”

Veilig wonen, spelen en leven Lokaal nieuws donderdag 20 januari 2022

Veilig wonen, spelen en leven

Iedereen wil graag onbezorgd kunnen wonen in een wijk waar veiligheid vanzelfsprekend is. Dat begint bij verkeersluwe straten, zodat je eindeloos kunt spelen zonder gevaar. Maar ook als het gaat om sociale veiligheid gaan we ver in De Heemtuinen. 

Iedereen wil graag onbezorgd kunnen wonen in een wijk waar veiligheid vanzelfsprekend is. Dat begint bij verkeersluwe straten, zodat je eindeloos kunt spelen zonder gevaar. Maar ook als het gaat om sociale veiligheid gaan we ver in De Heemtuinen. We kijken goed naar hoe de gebouwen straks in de ruimte komen staan en hoe plekken om te spelen en te ontspannen uitnodigend zijn voor iedereen. Dus geen bankjes in stille hoekjes of appartementengebouwen met slechts aan één kant ramen, maar juist veel aandacht voor open structuren, fijne doorzichten en overzicht door de hele wijk. Die open opzet zorgt overal en altijd voor een beschut en beschermd gevoel. Zo wil je toch wonen?

Archeologisch onderzoek Lokaal nieuws dinsdag 04 januari 2022

Archeologisch onderzoek

Op 10 en 11 januari voeren we tussen 8.00 uur en 17.00 uur archeologisch onderzoek uit op de locatie van De Heemtuinen.

Op 10 en 11 januari voeren we tussen 8.00 uur en 17.00 uur archeologisch onderzoek uit op de locatie van De Heemtuinen.

In opdracht van vastgoed- en gebiedsontwikkelaar Timpaan zal archeologisch onderzoeksbureau Vestigia zogenoemde proefsleuven graven op de projectlocatie. Dit zijn voorbereidende werkzaamheden voor de bouw. Hierbij kijken wij of er mogelijke archeologische vindplaatsen zijn. Op basis van de geschiedenis van dit gebied kijken de onderzoekers vooral naar mogelijke vondsten uit de late ijzertijd en de Romeinse tijd. Deze periode loopt ongeveer vanaf 300 voor Christus tot 300 na Christus.

Als we tijdens het onderzoek hier sporen van vinden, moet dit gebied vrijgesteld worden. Dan wordt vervolgonderzoek gedaan en vervolgens worden deze archeologische sporen opgegraven. Als er geen archeologisch waardevolle sporen of vondsten in de grond aanwezig zijn, gaan we verder met de ontwikkeling van de Heemtuinen. Het archeologisch onderzoek heeft geen gevolgen voor de bereikbaarheid van de bestaande bebouwing.

Op weg naar een groen en sfeervol 2022 Lokaal nieuws donderdag 16 december 2021

Op weg naar een groen en sfeervol 2022

De Heemtuinen in Vlaardingen wordt een geweldige nieuwe plek om te wonen, te leven en te beleven. Het wordt groen, duurzaam en heel divers met een keuze uit woningen en appartementen. 

De plannen krijgen steeds meer vorm en we praten je in deze nieuwsbrief graag weer even bij over de stand van zaken. En ben je geïnteresseerd? Schrijf je dan snel in als belangstellende op de nieuwe website. 
Team De Heemtuinen

Bomen verplanten Lokaal nieuws woensdag 15 december 2021

Bomen verplanten

De plannen voor De Heemtuinen hebben gevolgen voor een aantal bomen die nu nog op de toekomstige bouwlocatie staan. Die willen we natuurlijk behouden en daarom voerden de boomspecialisten van Copijn een verplantbaarheidsonderzoek uit. 

Eerst werd een visuele inspectie uitgevoerd waarbij onder andere werd gekeken naar boomsoorten, de diameter van de stam en kroon, de conditie van de boom en eventuele afwijkingen. Daarna volgde een ondergrondse inspectie, waarbij de kwaliteit van het wortelgestel en de bodem werd onderzocht. Nu al zijn 9 haagbeuken verhuisd naar een tijdelijke plek. Deze kunnen na de bouwwerkzaamheden teruggeplaatst worden in het project. Ondertussen wordt gekeken of er nog meer bomen verplant kunnen worden. Zo ontstaat straks een mooi groen straatbeeld met al een aantal volwassen bomen.

De Heemtuinen in kaart Lokaal nieuws woensdag 08 december 2021

De Heemtuinen in kaart

De Heemtuinen wordt een prachtig wijkje in een groene vallei. Maar voordat onze aannemer AW Groep echt aan de slag kan, moet de buitenruimte eerst technisch uitgewerkt worden. 

Daarom zijn op diverse plekken in het gebied metingen gedaan. Zo zijn de bestaande bomen, terreinhoogte en maatvoeringen in kaart gebracht. Zodat de wegen, bebouwing en beplanting die we hier hebben bedacht straks perfect passen in de omgeving.

De nieuwe website is live! Lokaal nieuws vrijdag 03 december 2021

De nieuwe website is live!

Afgelopen week is de nieuwe website live gegaan. Het is een zogenaamde voorloopwebsite, die al wat meer vertelt over de plannen die we hebben. Je kunt nog geen woningen zien, maar je al wel inlezen in wat er allemaal te gebeuren staat. 

En zie je jezelf straks wel wonen in De Heemtuinen? Maak dan je persoonlijke account aan en schrijf je geheel vrijblijvend in als belangstellende. Dan kunnen wij je op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. 

Evenementen

30 nov
Start Verkoop Webinar
s'MAAK

Meer weten

Aanmelden

Blijf op de hoogte van jouw favoriete nieuwbouwprojecten en maak een eigen account aan. Met een eigen account kun jij jouw belangstelling kenbaar maken in nieuwbouw- projecten en gemeente en ontwikkelaars laten weten hoe jij wilt wonen via jouw eigen woonprofiel. Daarnaast wordt je automatisch op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de regio Vlaardingen.

Aanmelden