Actueel

Nieuws

Parkeren? Meer plekken dan voorheen Lokaal nieuws vrijdag 22 april 2022

Parkeren? Meer plekken dan voorheen

Bij nieuwbouwprojecten zoals De Heemtuinen is parkeren een belangrijk thema, zeker als een project in een bestaande omgeving wordt ingepast. Parkeerbehoeften veranderen en om daar op een goede manier op in te spelen, heeft de gemeente Vlaardingen een parkeernorm vastgesteld met als doel parkeerproblemen in de openbare ruimte te voorkomen, wat bijdraagt aan een fijne leefomgeving. Bij De Heemtuinen streven we naar meer parkeerplaatsen en dat ziet er als volgt uit:

Bij nieuwbouwprojecten zoals De Heemtuinen is parkeren een belangrijk thema, zeker als een project in een bestaande omgeving wordt ingepast. Parkeerbehoeften veranderen en om daar op een goede manier op in te spelen, heeft de gemeente Vlaardingen een parkeernorm vastgesteld met als doel parkeerproblemen in de openbare ruimte te voorkomen, wat bijdraagt aan een fijne leefomgeving. Bij De Heemtuinen streven we naar meer parkeerplaatsen en dat ziet er als volgt uit:

Oud - In oude situatie waren er in het gebied in totaal 121 parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers van de 170 appartementen en bezoekers van de sporthal; 22 parkeerplaatsen ten behoeve van de sporthal, 94 parkeerplaatsen ten behoeve van de Valkenhof en 15 openbare parkeerplaatsen voor bezoekers. Dit resulteerde in een gemiddelde van 0,71 parkeerplek per woning in het gebied, waarbij de parkeerplaatsen van de sporthal werden meegerekend.

Nieuw - De nieuwe situatie gaat uit van de parkeernormen van de gemeente Vlaardingen, zoals deze door de gemeenteraad zijn vastgesteld. De sporthal verdwijnt en daarvoor in de plaats komen 183 woningen en 246 parkeerplaatsen; 188 parkeerplaatsen ten behoeve van de bewoners van de woningen en 58 openbare parkeerplaatsen voor bezoekers. Dit resulteert straks in een gemiddelde van 1,34 parkeerplek per woning waarmee het aantal parkeerplaatsen per woning aanzienlijk toeneemt. Zo draagt Heemtuinen niet alleen bij aan een groenere en fraaiere wijk, maar ook aan een fijne en leefbare wijk.

Drukke en succesvolle informatieavond Lokaal nieuws vrijdag 08 april 2022

Drukke en succesvolle informatieavond

Ruim 50 omwonenden en andere belangstellenden waren op maandagavond 28 maart aanwezig tijdens de informatieavond over De Heemtuinen

Ruim 50 omwonenden en andere belangstellenden waren op maandagavond 28 maart aanwezig tijdens de informatieavond over De Heemtuinen. Het was gezellig druk in het buurthuis aan de Professor Teldersstraat, waar wethouder Ivana Somers, projectontwikkelaars Nick de Goeij en Eppo van Dord, omgevingsmanager Carlijn Bergshoeff en vertegenwoordigers van de gemeente Vlaardingen aanwezig waren. Carlijn heette iedereen welkom waarna de wethouder even terugblikte op de uitvraag en aanbesteding. Ook keek ze al enthousiast vooruit naar het moment dat De Heemtuinen in verkoop zal gaan. Mevrouw Somers benadrukte nog eens het belang van participatie bij projecten zoals De Heemtuinen. Het wordt immers een wijk vóór elkaar en mét met elkaar. Ook Nick de Goeij en de gemeente lichtten nog verschillende aspecten van de plannen toe, waarna de bezoekers vragen konden stellen. Met de avond, die werd georganiseerd in samenwerking met de gemeente, wil Timpaan zoveel mogelijk direct omwonenden en geïnteresseerden betrekken bij alle plannen. Als het enigszins kan, nemen we de wensen en ideeën van toekomstige en bestaande wijkbewoners mee tijdens de planvorming. 

 

Naar aanleiding van de informatieavond hebben we een document gemaakt met antwoorden op de meest gestelde vragen. Klik hier om deze te bekijken.

Aanmelden

Blijf op de hoogte van jouw favoriete nieuwbouwprojecten en maak een eigen account aan. Met een eigen account kun jij jouw belangstelling kenbaar maken in nieuwbouw- projecten en gemeente en ontwikkelaars laten weten hoe jij wilt wonen via jouw eigen woonprofiel. Daarnaast wordt je automatisch op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de regio Vlaardingen.

Aanmelden